Zmiana nazwiska po ślubie – obowiązki i terminy zgłoszenia zmiany krok po kroku

| 3 lutego 2018 | 0 komentarzy

Małżonkowie wraz z zawarciem małżeństwa określają jakie nazwisko będą nosili od tej chwili. Mogą pozostać przy dotychczasowym, przyjąć nazwisko dwuczłonowe lub zmienić na nazwisko małżonka. Wraz z tą zmianą trzeba liczyć się z wieloma formalnościami względem urzędów, ale także, a nawet przede wszystkim wymianą dokumentów w określonym terminie.

Zmiana nazwiska wymaga wymiany dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy a nawet dowodu rejestracyjnego. Wymaga też zgłoszenia w urzędach podatkowym, ZUS (osoby zatrudnione informują o zmianie pracodawcę, który w instytucjach ubezpieczeniowej czy podatkowej dokonuje zmian w ich imieniu, podobnie jak urzędy pracy w odniesieniu do osób zarejestrowanych tam jako bezrobotne, a przedsiębiorcy muszą poinformować urzędy osobiście, w tym dokonać zmiany w CEIDG).

Oczywiście, jeśli zmienił się też adres małżonka konieczne będzie dokonanie zmian w tym zakresie. Warto podkreślić, ze na wymianę dokumentów mamy określony czas. Dowód osobisty należy wymienić nie później niż 14 dni od daty zawarcia małżeństwa. Stary, nieaktualny już dowód traci ważność po 3 miesiącach. Dzięki obowiązującym od marca 2015 roku przepisom wymiany dokonać możemy bezpłatnie, a wniosek można obecnie składać w dowolnym urzędzie miasta, a nawet online podpisując podpisem elektronicznym (jeśli taki mamy). Paszport wymaga wymiany nie później niż 30 dni od daty ślubu. W tym czasie należy zawnioskować także o wymianę prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego samochodu. Te dokumenty niestety podlegają opłacie.

A co z bankiem?

Zgodnie z przepisami i klauzulami zawieranymi w każdej umowie kredytowej, ale i o inne produkty bankowe po zmianie nazwiska, adresu, stanu cywilnego należy o tym poinformować bank.

O tych formalnościach warto pamiętać i zmian dokonać jak najszybciej. W przeciwnym wypadku możemy narazić się na nieścisłości i problemy z zawieraniem umów, np. kredytowych, czy ponieść koszty zatrzymania np. dowodu rejestracyjnego przez Policję w razie kontroli i wykrycia nieprawidłowości.

Sprawdź także:
kredyty gotówkowe promocje maj 2022
kredyty hipoteczne promocje maj 2022
konta osobiste promocje maj 2022
konta dla firm promocje maj 2022

O Autorze:

Filed in: Banki
×

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.

Google+