Lokaty inwestycyjne czy terminowe?

| 11 sierpnia 2014 | 0 komentarzy

Chcąc zainwestować swoje wolne środki finansowe powinniśmy szukać takiej oferty, która da nam możliwie jak największe zyski. W związku z tym powinny nas zainteresować oferty lokat inwestycyjnych i terminowych. Te drugie z nich to standardowe depozyty, które proponowane są przez pracowników banku najczęściej, gdyż nie wiążą się z absolutnie żadnym ryzykiem utraconego kapitału. W związku z tym, po upływie określonego w umowie czasu wypłacana nam zostaje nie tylko cała zainwestowana kwota, ale i naliczone do niej odsetki. Wysokość odsetek zależy oczywiście od oprocentowania, na które z kolei mają wpływ różne czynniki. Przede wszystkim generalna zasada jest taka, że na im dłuższy czas lokujemy nasze oszczędności w banku, tym na lepsze oprocentowanie możemy liczyć. Jednakże nie ma w tym przypadku reguły, gdyż zdarzają się oferty depozytów na przykład trzymiesięcznych, które charakteryzują się sporymi potencjalnymi zyskami. Warto również poszukiwać ofert specjalnych, które co jakich czas opracowywane są praktycznie przez każdy bank. Niewątpliwą zaletą depozytów zakładany na krótki czas jest to, iż za każdym razem wpłacana kwota powiększana jest o odsetki naliczone z poprzedniego okresu. Jest to szczególnie widoczne w przypadku depozytów odnawialnych. Natomiast w przypadku długoterminowego lokowania oszczędności mamy możliwość nie przejmowania się przez jakiś czas tym, ze powinniśmy szukać kolejnej, najlepiej jeszcze korzystniejszej oferty. Ciekawą propozycją wydają się być również lokaty inwestycyjne. Są one swego rodzaju połączeniem depozytów standardowych, które charakteryzują się brakiem ryzyka inwestycyjnego wraz z produktami inwestycyjnymi wiążącymi się co prawda z ryzykiem, ale pozwalającymi na wygenerowanie o wiele większych zysków, niż zwykłe depozyty terminowe. Ważne jest, że ostateczne wyniki z tej formy inwestowania wiążą się z aktualnym kursem akcji różnych spółek na giełdzie papierów wartościowych, kursem danej waluty czy też ceną surowców, bądź metali szlachetnych (na przykład złota). Warto dodać, że zyski z tego rodzaju produktu bankowego możliwe są nawet wtedy, gdy akcje spółki w jaką zainwestowaliśmy spadają. Jest to jednak związane w dużej mierze z tym, w jaki sposób zbudowany jest dany produkt. Składa się on bowiem z dwóch elementów- po pierwsze z opcji, czyli instrumentu finansowego, który obstawia określone zachowanie danej akcji czy też waluty, a po drugie z papierów bezpiecznych, czyli na przykład z obligacji skarbowych. W momencie, gdy opcja zakłada, że akcje jakie wykupiliśmy na giełdzie będą wzrastały i sytuacja ta będzie miała miejsce w stanie faktycznym, możemy liczyć na zyski gwarantowane w reklamach. Natomiast w przeciwnym razie istnieje możliwość odzyskania całej kwoty wpłaconego kapitału, bądź też pomniejszonego o niewielkie sumy. To, jaki rodzaj inwestowania wybierzemy zależy wyłącznie od nas. Należy jednak pamiętać, że istotne znaczenie mają już niewielkie różnice w oprocentowaniu. Warto również sprawdzić, jaką częstotliwość kapitalizowania odsetek zakłada dana oferta, gdyż im jest ona częstsza, tym korzystniej dla nas. Bowiem za każdym razem kwota pierwotnie wpłaconego przez nas kapitału powiększana jest o sumę naliczonych odsetek, dzięki czemu narastające w dalszym czasie odsetki będą jeszcze większe. Jeśli dobrze dobierzemy ofertę, jesteśmy w stanie znacznym stopniu zwiększyć nasze oszczędności.

Sprawdź także:
kredyty gotówkowe promocje luty 2020
kredyty hipoteczne promocje luty 2020
konta osobiste promocje luty 2020
konta dla firm promocje luty 2020

O Autorze:

×

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.

Google+