Fundusze inwestycyjne – brać zamiast lokaty?

| 13 stycznia 2017 | 0 komentarzy

Do niedawna lokaty były jednym z lepszych sposobów na pomnażanie oszczędności. Niestety niskie stopy procentowe sprawiły, że zainteresowanie tym produktem bankowym jest coraz mniejsze, a inwestorzy zaczęli szukać innych sposobów na lokowanie swojego kapitału. Dobrym rozwiązaniem może okazać się fundusz inwestycyjny. Czy to się opłaca?

Obecnie możemy znaleźć wiele ofert funduszy inwestycyjnych, które różnią się od siebie poziomem ryzyka. Oczywiście im wyższe ryzyko, tym wyższe zyski, nie mniej jednak każdy powinien znaleźć produkt dopasowany do swoich potrzeb oraz możliwości.

Ile można zarobić?

Inwestując w fundusze, możemy zarobić do 20% rocznie, przy czym dużo będzie zależeć od wyników danego funduszu. Należy wrócić uwagę również na koszty, można wyróżnić dwa rodzaje opłat – prowizję za zarządzanie, która jest pobierana od wartości wszystkich zgromadzonych środków, jej wartość zazwyczaj nie jest wyższa, niż 4%; a także opłatę dystrybucyjną pobieraną podczas zakupu jednostek uczestnictwa, w przypadku funduszy bezpiecznych jej wysokości nie przekracza ułamka procentu. Jeżeli wybieramy fundusz bardziej ryzykowny, wartość opłat dochodzi do 5%. Opłatę dystrybucyjną można obniżyć; można to zrobić korzystając z internetowych kanałów dystrybucji, ofert wysoko oprocentowanych lokat z funduszami, poprzez udział w programach systematycznego oszczędzania albo dzięki indywidualnym negocjacjom. Oprócz tego niekiedy będziemy narażeni na dodatkowe opłaty np. opłatę umorzeniową.

Czy fundusz jest lepszy od lokaty?

Chociaż fundusze inwestycyjne obarczone są pewnymi kosztami, warto zdecydować się na taką formę oszczędzania. Fundusze inwestycyjne mają przewagę nad lokatami np. podatek Belki płacony jest dopiero w chwili odkupienia jednostki obrachunkowej, lokaty bankowe są natomiast obciążane w ten sposób po każdym naliczaniu odsetek. Zarówno lokaty, jak i fundusze inwestycyjne mają swoje plusy i minusy, to jakiego wyboru dokonamy, powinno zależeć od naszych możliwości, potrzeb oraz tego, jakie ryzyko jesteśmy w stanie podjąć.

Sprawdź także:
kredyty gotówkowe promocje maj 2022
kredyty hipoteczne promocje maj 2022
konta osobiste promocje maj 2022
konta dla firm promocje maj 2022

O Autorze:

×

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.

Google+